Planul propriu de securitate şi sănătate cuprinde ansamblul de măsuri de securitate şi sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor in cadrul activitatii intr-un santier. Antreprenorul se va angaja să pună planul propriu de securitate şi sănătate la dispoziţia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate.

De asemenea, antreprenorul este responsabil de stabilirea planului ce urmează a fi integrat în planul de securitate în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării. Acest plan va prezenta totalitatea normelor și reglemăntărilor privind securitatea si sănătatea în munca, inclusiv coordonarea în activitatea desfășurată pe şantier.

Antreprenorii şi subantreprenorii care desfăşoară activităţi într-un proiect se obligă să mențină o relație de colaborare în ceea ce privește aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Această cooperare între antreprenori și subantreprenori se dovedește crucială atunci când şantierul are numeroase planuri, multiple locuri de muncă și activităţi variate.

În execuția lucrărilor, antreprenorul care lucrează cu unul sau mai mulţi subantreprenori trebuie să le transmită acestora un exemplar al planului propriu de securitate și sănătate şi, dacă se impune, un document care să menționeze toate măsurile generale de securitate şi sănătate pentru lucrările şantierului de care se fac responsabili.

La elaborarea planului propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul trebuie să ţină seama de informaţiile furnizate de către antreprenor şi de prevederile planului de securitate şi sănătate al şantierului.

La rândul său, în dezvoltarea planului propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul trebuie să ţină seama de informaţiile furnizate de către antreprenor şi de prevederile planului de securitate şi sănătate al şantierului.

Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa conţină cel puţin următoarele elemente:

  1. numele şi adresa antreprenorului/subantreprenorului;
  2. numărul lucrătorilor pe şantier;
  3. numele persoanei desemnate sa conducă executarea lucrărilor, dacă este cazul;
  4. durata lucrărilor, indicând data începerii acestora;
  5. analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de munca pe şantier;
  6. evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului;
  7. măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le executa pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie colectivă şi măsuri de protecţie individuală.

Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării.

Planul propriu de securitate şi sănătate se actualizează la nevoie și trebuie adaptat în funcție de etapele lucrărilor din timpul procesului de execuție pentru a respecta obligațiile conforme legislației de securitate şi sănătate în muncă.

Totodată, un exemplar actualizat al planului propriu de securitate şi sănătate trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi interogat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

Similar planului planului de sănătate și securitate în muncă, planul propriu de securitate şi sănătate se păstrează de către antreprenor timp de cinci ani de la data finalizării lucrării. Această măsură contribuie la formarea unei culturi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin completarea legislativă a domeniului securității și sănătății în muncă și prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.