Plan de Sănătate și Securitate în muncăPlanul de sănătate și securitate în muncă este documentul care prezintă totalitatea măsurilor ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor ce pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier. Acesta trebuie să fie redactat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate încă din faza de elaborare a proiectului şi actualizat pe toată durata desfăşurării lucrărilor.

Planul de securitate şi sănătate trebuie să respecte toate cerinţele de securitate şi sănătate care se aplică pe şantier, să evalueze și să menționeze riscurile care pot sa apara şi să indice măsurile de prevenire pentru reducerea sau eliminarea riscurilor. Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca planul de securitate şi sănătate a fost deja elaborat, chiar înainte de deschiderea unui şantier.

În situaţia în care proiectul este elaborat de o singura persoana, aceasta răspunde individual de elaborarea planului de securitate şi sănătate. În cazul in care exista mai multi proiectanti care participa la elaborarea acestuia, beneficiarul este obligat sa desemneze, pe durata proiectarii, un singur coordonator care va intocmi planul de securitate şi sănătate.

Planul de securitate şi sănătate trebuie sa conţină cel puţin următoarele elemente:

  1. informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul şi, dacă este cazul, informaţii care completează declaraţia prealabilă;
  2. măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect şi coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;
  3. identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
  4. măsuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezintă riscuri, măsuri de protecţie colectivă şi individuală;
  5. amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităţi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevăzute de antreprenori şi subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii;
  6. măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile ce decurg din acestea;
  7. obligaţii ce decurg din interferenta activităţilor care se desfăşoară în perimetrul şantierului şi în vecinătatea acestuia;
  8. măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de curăţenie;
  9. indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi măsurile de organizare luate în acest sens;
  10. modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii independenţi privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Planul de sănătate și securitate conține informații de ordin administrativ cu referenință la șantier, precum: adresa exactă, cine este beneficiarul lucrării, managerul de proiect, tipul lucrării, termenele de execuție, coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, numărul total de lucrători, antreprenori, subantreprenori, lucrători independenți de pe șantier, sau alte informații care ajută la o desfășurarea optimă a proiectului.

După finalizarea lucrării, planul de securitate și sănătate trebuie pastrat de către managerul de proiect timp de cinci ani de la data finalizării lucrării. Motivul acestei arhivări este lesne de intuit: în cazul în care se întreprind controle de către organele abilitate, managerul proiectului poate face dovada că legislația în vigoare a fost pe deplin respectată.