Semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă se referă la respectarea și aplicarea tuturor măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. Angajatorii trebuie să cunoască nu doar particularitățile legii în vigoare, cu modificările, completările și normele de aplicare, dar și faptul că orice obligaţie specificată în lege trebuie aplicată şi în legătură cu semnalizarea de securitate şi sănătate.

Eurofin comercializeaza întreaga gamă de indicatoare de securitate care sunt prevăzute în normele legale în vigoare: indicatoare de informare, avertizare, interzicere, obligativitate, paza și stingerea incendiilor, prim ajutor sau transporturi și comunicații, conuri pentru semnalizare, delimitatoare trafic și rutiere, indicatoare stradale, presemnalizatoare, lămpi cu led, lampi pentru semnalizarea traficului rutier, conuri reflectorizante, oglinzi acrilice, garduri pentru lucrări.

De reținut este că semnalizarea de securitate şi de sănătate include doar panourile sau indicatoarele care conţin combinaţia de elemente specificate (formă geometrica, culoare şi simbol sau pictogramă), nu şi panourile suplimentare care oferă informaţii scrise. Acestea din urmă pot fi folosite doar în combinaţie cu un panou care respectă regulile de construcţie.

Punem la dispoziție panouri cu indicatoare de securitate ce pot fi montate la intrarea în locație (șantiere, hale industriale, centre logistice, rafinării). Acestea pot fi produse personalizat, cu indicatoarele specifice obiectivului, conuri pentru semnalizare, delimitatoare trafic și rutiere, indicatoare stradale, presemnalizatoare, lămpi cu led, lămpi pentru semnalizarea traficului rutier, conuri reflectorizante, oglinzi acrilice, garduri pentru lucrări.

Angajatorii au obligatia sa urmărească:

  • includerea în planul de prevenire şi protecţie a măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură (de exemplu, instruiri, simulări privind acţiuni de întreprins în caz de avertizare privind riscul iminent) în legătură cu semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă;
  • evaluarea, în cazul asigurării semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, a capacităţilor lucrătorilor, de exemplu eventualele deficienţe auditive sau vizuale;
  • realizarea periodică a controalelor interne care să urmărească şi aspecte referitoare la conformitatea semnalizării de securitate şi sănătate cu prevederile legale aplicabile.