Coordonarea în materie de securitate şi sănătate este un proces riguros si complex, care se realizează in faza de studiu, de concepție şi de elaborare a proiectului, cât şi pe perioada executării propriu-zise a lucrărilor.

Atribuțiile coordonatorului de șantier, atât în faza de proiectare, cât și în faza de execuție a lucrărilor de construcție sunt detaliate mai jos, așa cum sunt descrise în Hotărârea de Guvern 300 din 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile.

Pe durata elaborării proiectului lucrării coordonatorul în materie de securitate şi sănătate, desemnat de Beneficiar sau de Managerul de Proiect, are următoarele atribuţii:

 1. să coordoneze alegerea soluţiilor arhitecturale, tehnice şi organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări, ori faze de lucru, care se desfăşoară simultan sau succesiv si estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
 2. să elaboreze sau să solicite un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
 3. să pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare;
 4. să adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;
 5. să transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu;
 6. să deschidă un registru de coordonare şi sa-l completeze;
 7. să transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării;
 8. să participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect;
 9. să stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului;
 10. să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului;
 11. să organizeze coordonarea între proiectanţi;
 12. să ţină seama de toate eventualele interferențe ale activităţilor de pe şantier.

Pe durata realizării lucrării, coordonatorul în materie de securitate şi sănătate are următoarele atribuţii:

 1. să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice, în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
 2. să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile prevăzute la art. 56 din HG 300/2006, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate;
 3. să adapteze sau să solicite realizarea unor eventuale adaptari ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
 4. să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
 5. sa coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
 6. să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier;
 7. să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;
 8. să ţină seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
 9. să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
 10. să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
 11. să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

.