Auditul de sănătate și securitate în muncă este un instrument esențial care ajută companiile să înțeleagă care sunt aspectele conforme în cadrul activităţii dintr-un şantier, care sunt aspectele care generează riscuri iminente la adresa lucrătorilor din şantier şi care pot genera pierderi financiare.

Pe scurt, auditul este este un mijloc simplu de a obține și oferi informatii într-un mod independent, echidistant și obiectiv. Informațiile obținute permit identificarea și evaluarea condițiilor care ar putea împiedica obținerea rezultatelor dorite în cadrul organizației. În acest fel, managerii au la dispoziție raporturi complexe privind modul de funcționare optimă a proceselor și sistemelor organizației, precum și soluții de eliminare a neconformităților care împiedică atingerea obiectivelor propuse.

Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează la cererea beneficiarului și urmărește diagnosticarea detaliată a stării de conformitate a sistemului de management în conformitate cu prevederile legale în domeniul S.S.M. Scopul principal al auditului sănătății și securității în muncă este de a stabili şi evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea minusurilor şi dezvoltarea strategiilor de îmbunătăţire a sistemului de management de securitate şi sănătate în muncă.

De asemenea, efectuarea unui audit de sănătate şi securitate în muncă permite companiilor să se asigure că propriile documente de sănătate și politica de securitate sunt puse în aplicare în mod corespunzător în cadrul şantierului.

Abordarea noastră de audit presupune o evaluare inițială a sistemului de gestionare a sănătății și securității în muncă existentă în cadrul organizatiei.

În partea a doua a auditului, vom examina structura și metodele de operare din şantier pentru a identifica pericolele, acţiunile periculoase sau situaţiile de non-conformitate cu legislatia şi cu celelalte documente aplicabile (plan de sănătate şi securitate la nivel de şantier, plan propriu de sănătate şi securitate, instrucţiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă, etc.)

Clienţii acestui serviciu sunt companiile ce doresc să se asigure că modul în care se desfăşoară activitatea în şantier nu le pune în pericol reputaţia, relaţia cu autorităţile, relaţia cu finanţatorii şi asiguratorii sau nu le antrenează pierderi financiare ori răspundere penală:

  • Investitori/ Beneficiari;
  • Manageri de proiect;
  • Antreprenori generali şi sub-antreprenori;
  • Companii care asigură finanţarea proiectului;
  • Companii de asigurări ai caror clienti sunt implicati in activitatile dintr-un santier.

Astfel, auditul securității și sănătății în muncă trebuie tratat în mod diferențiat, în funcție de cele două componente ale sale: auditul de conformitate cu legislația în domeniul SSM – prin care se identifică în ce măsură sunt cunoscute și respectate cerințele legislației în vigoare în cadrul unei unități sau a unei subdividiziuni organizatorice; și auditul sistemului de management al SSM, prin care se stabilește gradul în care sistemul de management al SSM implementat, sau caracteristici ale acestuia corespund cerințelor modelului ales pentru implementare.

În concluzie, ambele tipuri de audituri au ca obiectiv general identificarea neconformităților față de criteriile corespunzătoare, din punct de vedere al legislației, a cerințelor modelului de sistem si stabilirea actiunilor de corecție și de prevenție care se impun.