Echipa Eurofin va sta oricand la dispozitie pentru a va raspunde pertinent la orice intrebare relevanta in contextul site-ului.

În primul rând, niciun investitor nu poate să demareze o lucrare fără planul SSM. Investitorul trebuie să se asigure că înainte de deschiderea șantierului este realizat planul de securitate si sănătate de către coordonatorul de securitate pentru faza de execuție. Totuși, în anumite cazuri excepționale, când proiectantul a omis întocmirea acestuia sau nu s-a informat în legătură cu prevederile legale, beneficiarul (Investitorul) trebuie să desemneze de urgență un coordonator SSM care va întocmi planul SSM în faza de execuție și va efectua coordonarea SSM pe șantier.

Beneficiarul va desemna un coordonator SSM care să realizeze acest plan, în cazul în care la dezvoltarea proiectului participă unul sau mai mulți proiectanți. Atunci când există un singur proiectant, responsabilitatea de a elabora planul SSM în faza de proiectare îi revine acestuia.

Coordonatorul proiectului evaluează și dispune măsurile de protecție a muncii pe șantier și este responsabil de implementarea și respectarea acestora. Intervalul la care se efectuează controalele depinde de mărimea santierului și gradul de complexitate a activităților desfășurate, evaluarea și prevenirea riscurilor complexitatea lucrarilor ce trebuie executate, dar de regulă, numărul vizitelor este între unu și opt pe parcursul unei luni. Cu toate acestea, investitorul poate solicita modificarea frecvenței acestora.

Pentru mai multe informații legate de tarifele serviciilor noastre, apelează cu încredere la: 031 430 1334, sau scrie-ne folosind formularul de contact.

Coordonatorul desemnat de beneficiar este responsabil cu instruirea personalului din execuție ce aparține antreprenorilor și contractorilor. Acesta se asigură că lucrătorii sunt familiarizați cu planul general de securitate și sănătate în muncă și cunosc regulile ce trebuiesc respectate pe perioada activităților pe șantier.

Managament-ul activităților de prevenire și protectie îi revine angajatorului, astfel: prin asumarea atribuțiilor și măsurilor prevăzute de lege, prin desemnarea unui sau mai multor responsabili, prin înființarea unui serviciu intern de prevenire și protecție, sau apelarea la servicii externe.

Lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cerintele minime de pregătire în domeniul securitatii și sănătății în muncă, cerințe corespunzatoare cel puțin nivelului mediu. În cazul în care acesta nu îndeplinește cerințele impuse, angajatorul este obligat să apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

În acest moment, puteți consulta: Constitutia României, Legea nr. 53/2003, Codul muncii, Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea asigurarea pentru accidente si boli profesionale, HG. nr. 1425/ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, O.M.- MI nr. 775/98 – pentru aprobarea Normelor Generale de PSI, Legea nr. 451/2001- pentru aprobarea O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, Legea nr. 426/2001 – pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor